Célok

Célok

Egyesületünk jelenleg „csak” utánpótlás neveléssel foglalkozik az óvodás kortól kezdődően egészen a felnőtté válásig.

Természetesen, a későbbiekben szeretnénk eljutni a felnőtt első osztályig, de ezt a célt elsősorban a saját nevelésű játékosokkal szeretnénk elérni.

 

 

Egy-két gondolat jövőbeni céljainkról és lehetőségeinkről:

 

 

Szeretnénk részt venni sportolóinkkal  minél több nemzetközi és hazai tornán.

 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO tv.) rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. A törvény adta lehetőséget kihasználva, szeretnénk az uszodafejlesztési programban részt venni. Ezáltal több vízfelülethez jutunk és megteremthetjük az alapját, egy elsősorban saját nevelésű játékosokra épülő első osztályú csapatnak.

 Biztosítani kívánjuk az általunk foglalkoztatott szakedzők számára a nyugodt munkavégzéshez a stabil hátteret.

A jövőben szeretnénk  még szélesebb alapokra helyezni tevékenységünket. Terveink között szerepel, hogy a környező falvakból, a vízilabdázni vágyó sportolókat, autóbuszunkkal beszállítjuk az edzésre, majd edzés után hazaszállítjuk őket. Reményeink szerint így sokkal több gyereket tudunk bevonzani az egyesülethez.

 Fontosnak tartjuk, hogy ne csak sportolókat, hanem „jó tanuló, jó sportoló” fiatalokat neveljünk. A sport ne életcél, sokkal inkább életmód legyen egyesületünk ifjú tagjai számára.

 Mint már bevezetőben is jeleztük, egyesületünk önfenntartó civil szerveződésként működik, ami azt jelenti, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos terheket saját forrásainkból fedezzük.

 A források a következők: tagdíjak, A TAO adókedvezmények,természetes és jogi személyek adományai, magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %- a, pályázatok útján elnyert támogatások. Anyagi lehetőségeink javítására igyekszünk minden kivitelezhető tervet megvalósítani, 2016-ban szeretnénk megrendezni a Szombathelyi Vízilabda bált, ahol a támogatók, szülők sportbarátok találkozhatnak és tombolavásárlással, adományok felajánlásával segíthetik egyesületünket.

 Ezekből, a bevételi forrásokból teremthetők meg azok a feltételek, melyek segítségével Szombathely – kivívva a „Dunántúli Vízilabda Utánpótlás Nevelés Központja” rangot - a magyar vízilabdasport meghatározó bázisává válhat. Mindezt azonban önerőből nem tudjuk véghezvinni. az edzések eszköz és a versenyeken való részvétel feltételeit is biztosítanunk kell, de jelen feltételek között ezekre meglehetősen kevés pénz marad. Ez azt jelenti, hogy a fejlődésben jelentős szerepet játszó mérkőzésekre, edzői tapasztalatcserékre marad a legkevesebb pénz.

 

Az Egyesület  célja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város és helyi támogatók segítségével közösen, egyesületünket a honi vízilabdázás meghatározó bázisává emeljük.

                                    

                                                                                  Sportbaráti üdvözlettel:

                                                                                                                               Juhász Tibor sk.

                                                                                                                                      Elnök

 

Szombathely, 2015. június 10.